ZAŠTITA PODATAKA Pravila o privatnosti podataka vezana za internet tvrtke Swissdrinx AG

Ova Pravila o privatnosti podataka opisuju kako tvrtka Swissdrinx AG prikuplja, vodi i koristi informacije o ljudima koji posjete ovu internet stranicu. Koriste

i ovu internet stranicu, pristajete na na

in prikupljanja i korištenja osobnih podataka prema ovim Pravilima o privatnosti podataka. Nadalje, tvrtka Swissdrinx AG ima pravo izmjene, dodavanja, proširivanja, uklanjanja ili bilo kakvog obnavljanja ovih Pravila o privatnosti podataka. Međutim, s Vašim osobnim podacima bit

e uvijek postupano prema posljednoj verziji politike o zaštiti podataka koja budu na snazi u vremenu prikupljanja vaših podataka. Namjera nam je objaviti sve promjene u Pravilima o privatnosti podataka na ovoj internet stranici tako da ste u potpunosti informirani o prirodi prikupljenih osobnih podataka, kako se ti osobni podaci koriste i pod kojim okolnostima mogu biti otkriveni. Našim Pravilima o privatnosti podataka se može pristupiti sa po

etne stranice naše internet stranice kao i sa svih stranica gdje se traži i zahtjeva unošenje osobnih podataka. Na mjestu na našoj internet stranici gdje se prikupljaju osobni podaci, prona

i

ete dodatne informacije, ako je potrebno i prikladno, za predviđenu namjenu korištenja ovih podataka.

 

 

1. GARANCIJA PRIVATNOSTI I POŠTIVANJE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

U ovom opisu Pravila o privatnosti podataka tvrtke Swissdrinx AG, izraz “osobni podaci” uklju

uje elemente zaštite podataka kao što su ime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa ili telefonski broj, prema tome, podatke koji se koriste za identifikaciju osobe. Op

enito, mi samo obrađujemo osobne podatke prema pravilima sadržanima u ovim Pravilima o privatnosti podataka. Međutim, zadržavamo pravo dodatne obrade podataka u okviru zakona ili kao potpora sudskim ili policijskim istragama. Slijede

i odjeljak objašnjava kako i gdje tvrtka Swissdrinx AG prikuplja osobne podatke.

 

 

 

2. NAMJENA KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA

 

Ve

ina internet usluga koje pruža tvrtka Swissdrinx AG može biti posje

ena bez registracije s osobnim podacima i bez otkrivanja identiteta. Unatoč tome, pružanje osobnih podataka je potrebno za neke ponuđene usluge. U tim slu

ajevima, ne

e biti mogu

e pristupiti nekim djelovima naše internet stranice ili ne

e biti mogu

e odgovoriti na Vaše upite ukoliko ne otkrijete tražene osobne podatke. Vaši osobni podaci, na primjer, mogu biti korišteni za pružanje usluge ili proizvoda u svrhu naplate pružene usluge ili proizvoda. Nadalje, za predstavljanje proizvoda i usluga koji vam mogu biti od interesa ili za druge svrhe, koje proizađu iz konteksta i/ili o kojima smo vas obavijestili prilikom prikupljanja vaših osobnih podataka ali i kao na

ina komuniciranja s vama.

 

 

3. TAJNOST OSOBNIH PODATAKA

 

Osim u slu

ajevima spomenutim u ovim Pravila o privatnosti podataka, tvrtka Swissdrinx AG ne

e prodavati, distribuirati ili na druge na

ine

initi vaše podatke dostupnima tre

im stranama izvan tvrtke Swissdrinx AG. Međutim, vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni drugim Swissdrinx AG tvrtkama u Njema

koj i u inozemstvu koje se obvezuju ponašati sa osobnim podacima prema ovoj politici zaštite podataka. Osobni podaci mogu također biti otkriveni tre

im stranama koje posluju za ili u ime tvrtke Swissdrinx AG kako bi obradila osobne podatke prema njihovoj originalnoj svrsi snimanja, na primjer, dostave usluge, evaluacije prijateljskih korisnika (user-friendly) naše internet stranice, marketinga, obrade podataka ili tehni

ke potpore. Ove tre

e strane podliježu ugovornoj obavezi sa tvrtkom Swissdrinx AG i to samo za korištenje osobnih podataka za ugovorene svrhe, nikako za prodaju vaših osobnih podataka tre

im stranama, a vaše osobne podatke smiju predati tre

im stranama samo u slu

aju zakonske obaveze, što je navedeno u ovom politici o zaštiti osobnih podataka. Vaši osobni podaci smiju biti otkriveni tre

im stranama ukoliko su poslovna lokacija ili dio poslovanja prodani i time također i pripadaju

i podaci o kupcima su prodani, preneseni, dani i iskomunicirani. U takvom slu

aju, zahtjevat

emo od kupca da se ponaša prema osobnim podacima kako je navedeno u ovim Pravila o privatnosti podataka. Sli

no, osobni podaci mogu biti otkriveni tre

im stranama ako smo prisiljeni to u

initi zakonskim ili sudskim nalogom te odlukom vlasti, ili ukoliko je potrebno otkrivanje podataka u vezi sa sudskom ili policijskom istragom, kod ku

e ili u inozemstvu.

 

 

4. PRAVO PRISTUPA INFORMACIJAMA, ISPRAVKAMA I OTKAZU

 

Tvrtka Swissdrinx AG se trudi osigurati to

nost, ažuriranost i vjerodostojnost snimljenih osobnih podataka s obzirom na predviđenu namjenu korištenja. Dat

emo vam mogu

nost da prigovorite na proces prikupljanja vaših osobnih podataka ukoliko proces prikupljanja osobnih podataka ne služi opravdanoj poslovnoj svrsi prema ovim Pravila o privatnosti podataka. U slu

aju direktnog elektroni

kog marketinga, imate pravo odbiti oglašavanje (odustati/opt-out) kako ne bi više primali daljnje marketinške ponude. U nekim zemljama, za direktni elektroni

ki marketing potreban je jasan pristanak. U tom slu

aju, slat

emo vam samo marketinške ponude (prihvatiti/opt-in) nakon što je vaš jasan pristanak dan. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih za korištenje vaših osobnih podataka ili želite prigovoriti obradi vaših osobnih podataka, molimo vas kontaktirajte nas pismeno. U takvom slu

aju, molimo vas navedite ime internet stranice na kojoj ste unijeli svoje osobne podatke, identificirajte se i recite nam koji posebni dio informacije želite ispraviti, obnoviti ili izbrisati. Upiti vezani za brisanje osobnih podataka bit

e izvršeni uzimaju

i u obzir sve primjenjive zakonske i eti

ke zahtjeve za arhiviranje i zadržavanje istih.

 

 

5. SIGURNOST I POVJERLJIVOST

 

S namjerom osiguranja sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka snimljenih na mreži (online) od tvrtke Swissdrinx AG, između ostalog, koriste se mreže podataka koje su opremljene standardiziranim zaštitnim vatrozidovima (firewalls) i zaštitom lozinke kao sigurnosnih mjera tvrtke Swissdrinx AG. U dodatku, tvrtka Swissdrinx AG primjenjuje prikladne mjere u svrhu zaštite vaših osobnih podataka protiv gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja istih.

 

 

6. PRENOŠENJE PODATAKA U INOZEMSTVO

 

Mi smo tvrtka Swissdrinx AG, Švicarska tvrtka koja upravlja bazom podataka. Ta baza podataka je upravljana od tvrtke Swissdrinx AG. Vaši osobni podaci mogu biti preneseni u bazu podataka tvrtke Swissdrinx AG koja je locirana izvan vaše rezidentne zemlje u kojoj je pribavljanje zaštite vaših osobnih podataka vjerojatno manje obuhvatno nego pribavljanje zaštite vaših osobnih podataka u vašoj rezidentnoj zemlji. Više o vašim pravima možete saznati ako pošaljete pismeni upit.

 

 

7. “KOLAČIĆI” (“COOKIES”) I INTERNETSKO OZNAČAVANJE (INTERNET TAGS)

 

Mi možemo prikupiti i obraditi informacije o vašoj posjeti ovoj internet stranici kao što su stranice koje posje

ujete, internet stranicu sa koje ste došli na našu internet stranicu kao i traženja koja ste izvršili. Mi koristimo ove informacije kako bismo bolje prilagodili sadržaj naše internet stranice zahtjevima kupaca i osigurali statistiku za internu marketinšku analizu o individualnoj upotrebi internet stranice. Za tu svrhu, tvrtka Swissdrinx AG, može instalirati takozvane kola

i

e (cookies) koji registriraju ime vaše domene, vašeg Internet opskrbljiva

a, vaš operacijski sustav i datum i vrijeme posjete internet stranici. Kola

ić (cookie) je mali dio informacije koji je poslan na vaš pretraživač i pohranjen na tvrdom disku na vašem kompjuteru. Kola

i

i ne mogu naštetiti vašem kompjuteru. Vi sami možete postaviti vaš pretraživač da prikazuje kola

i

e na ekranu tako da možete odlu

iti želite li instalirati te kola

i

e na svom tvrdom disku ili ne. Ako ne želite da instaliramo kola

i

e, molimo vas da nas informirate pismeno. Međutim, želimo naglasiti da možda ne

ete biti u mogu

nosti koristiti sve funkcije na vašem pretraživa

u ako ne prihvatite kola

i

e. Za prikupljanje i obradu podataka opisanih u ovom odjeljku možemo se osloniti na pomoć tre

ih strana. Mi možemo povremeno koristiti ozna

avanje na internetu (Internet tags) i kola

i

e (cookies) na ovoj internet stranici, s vremena na vrijeme, i to sredstvima oglašavanja ili u suradnji sa partnerima internet usluga koji nisu dio tvrtke Swissdrinx AG i koji mogu biti locirani izvan Švicarske i pripadaju

e informacije (uklju

uju

i i vašu IP adresu) mogu biti pohranjene i diseminirane također izvan Švicarske. Ovo ozna

avanje/kola

i

i su smješteni i u online oglašavanju koji dovode posjetitelja na internet stranicu kao i na razne stranice na ovoj internet stranici. Mi koristimo ovu tehnologiju za mjerenje odgovora korisnika na naše stranice i utjecaj naših oglašavaju

ih kampanja (na primjer, koliko je

esto pristupano internet stranici i koje se informacije pregledavaju) kao i za analizu vašeg korištenja ove internet stranice. Oglašivač ili partner internet usluga može koristiti ova internet ozna

avanja/kola

i

e za prikupljanje podataka o posjetiteljima naše internet stranice i drugih internet stranica, kreiranje izvještaja o aktivnostima na internet stranici za nas i osiguravati druge usluge povezane s korištenjem ove internet stranice i Interneta uop

e. On može prenijeti ove informacije tre

im stranama ako je to zatraženo zakonom ili ako ove tre

e strane obrađuju informacije u njegovo ime. Ukoliko želite više informacija o internet ozna

avanju i kola

i

ima vazanim za online oglašavanje ili ako želite odbaciti prikupljanje takvih informacija od tre

ih strana, molimo vas da nam pošaljete pismeni upit.

 

 

8. OSOBNE INFORMACIJE I DJECA

 

Ve

ina usluga ponuđenih na ovoj internet stranici su namijenjena za osobe koje imaju 18 godina i više. Ljudi koji žele dobiti informacije o medicinskim proizvodima za djecu moraju imati barem 18 godina. Tvrtka Swissdrinx AG ne

e svjesno snimati, koristiti ili

initi dostupnim tre

im stranama ni jednu informaciju o osobama mlađima od 18 godina bez prethodnog odobrenja osobe koja ima roditeljsku odgovornost nad tom osobom (n.pr. roditelj ili staratelj) kroz direktni kontakt izvan mreže (off-line). Tvrtka Swissdrinx AG obavijestit

e osobu koja ima roditeljsku odgovornost (n.pr. roditelj ili staratelj) koji su osobni podaci prikupljeni o djetetu i o mogunosti zabrane daljnjeg snimanja, korištenja ili uvanja osobnih podataka djeteta. Tvrtka Swissdrinx AG se strogo obavezuje pratiti zakone za zaštitu djece.

 

9. POVEZNICE NA DRUGE INTERNET STRANICE

Politika o zaštiti osobnih podataka opisana ovdje odnosi se samo na internet stranice tvrtke Swissdrinx AG, iskljuujui internet stranice treih strana. Tvrtka Swissdrinx AG može postaviti takozvane poveznice na druge, prema njihovom mišljenju i interesu zanimljive internet stranice. Koliko je mogu

e, tvrtka Swissdrinx AG će osigurati da internet stranice koje su vezane na internet stranicu tvrtke Swissdrinx AG zadovoljavaju najstrože zahtjeve. Obzirom na prirodu ‘svjetski široke mreže’ (World Wide Web) međutim, nije nam mogu

e garantirati standard zaštite podataka na svim povezanim internet stranicama ili pretpostaviti vjerodostojnost njihovog sadržaja. Ova Pravila o privatnosti podataka ne

e biti primijenjena na onim poveznicama internet stranica koji nisu internet stranice tvrtke Swissdrinx AG.

 

10. CONTACT

Ako imate ikakvih pitanja ili pritužbi na prihva

anje ovih Pravila o privatnosti podataka, ili komentara i sugestija za unaprjeđenje Pravila o privatnosti podataka tvrtke Swissdrinx AG, molimo vas pišite na: info@hangover-shot.de